Wandelen

De getijden

De getijden

Eb en vloed.

Getijden ontstaan onder invloed van de zwaartekracht van de maan en de zon. De aantrekkingskracht van de maan en de zon merken wij op aarde door eb (laag water) en vloed (hoog water).

Het is twee keer per dag eb en twee keer per dag vloed. Zodra de zon en de maan samen trekken of recht tegenover elkaar staan zijn de getijden extremer, dit noemen ze springtij.

Als ze in de andere richtingen trekken is het getijdenverschil minder, dit heet doodtij.