Bezienswaardig

De Prins, het schaakspel van Prins Maurits

tiek
De Prins, het schaakspel van Prins Maurits
0,00

Markt 1
4515 BB IJzendijke
Nederland

Een boeiende episode uit de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen: de Tachtigjarige Oorlog, de strijd tussen de Staatsen en de Spaansen. De tijd van de aanleg van forten en schansen, van bolwerken en linies.

Museum Het Bolwerk op de Markt in IJzendijke vertelt je alles over de periode. Boeiend noemen we het nu. Dat kunnen we omdat we na vierhonderd jaar toch afstand genoeg kunnen nemen van wat ook een grimmige en gevaarlijke periode was. In het museum zie je overzichtskaarten, schilderijen, tekeningen en heel wat voorwerpen uit die tijd (1568-1648).

Eén van de leiders aan de Staatse zijde was Prins Maurits, zoon van Willem van Oranje. Door bevelen van hem ziet Zeeuws-Vlaanderen is in Zeeuws-Vlaanderen veel gebouwd, aangelegd of juist vernietigd. De sporen zie je tot op de dag van vandaag in al zijn glorie terug. In de tijd van Prins Maurits waren het oorlogsbouwwerken. Nu zijn het pareltjes in het landschap die we koesteren en onderhouden. Een aantal voorbeelden: Retranchement, met de wallen en de forten. In opdracht van Prins Maurits kreeg deze versterking tussen 1604 en 1640 vorm. Ook de wallen van Sluis kwamen er in opdracht van Prins Maurits. En toen Prins Maurits erin slaagde om de Spanjaarden uit IJzendijke te verdrijven gaf hij Simon Stevin en Menno van Coehoorn opdracht om van IJzendijke een onneembare vesting te maken. Helaas, helaas is tussen 1840 en 1842 de hele vesting weer afgebroken. Slechts een klein stukje is nog zichtbaar. De invloed van Prins Maurits was dus enorm. Zijn naam zie je dan ook op tal van plekken weer terugkomen.

Maurits van Oranje was een goede strateeg. Zijn strijdplannen waren vooraf zorgvuldig doordacht. Daarbij hield hij niet alleen de militaire belangen in het oog. Ook de politieke belangen speelden mee in de beslissingen die hij nam. Vandaar dat kunstenaar Guido Metsers het schaakspel als basis nam voor een vernuftig beeld van Prins Maurits.

Een hoek van de Markt in IJzendijke. Twee bankjes en een schaaktafel van hardsteen. Schaakstukken van brons. Je ziet de prins zitten, een glimlach siert zijn mond omdat hij weet dat hij zojuist de beslissende zet heeft gedaan. Zijn tegenstander, hij zit niet op de bank tegenover hem, is één van de Spaanse veldheren. Of is het misschien Filips II zelf? Neem anders zelf even plaats. De mag dus! De stukken van het schaakspel zijn de hoofdrolspelers van die tijd. En je ziet het, de beslissing is gevallen, de koning van de tegenpartij staat schaak. Prins Maurits accepteert jouw uitgestoken hand.