Natuur

De Vogeltrek

De Vogeltrek
0,00

Voorstraat 5
4503BH Groede
Nederland

Een volksverhuizing van miljoenen vogels

Een trekvogel vliegt in de herfst naar een veel zuidelijker gelegen gebied om daar te overwinteren. Dat heeft alles te maken met de minder gunstige omstandigheden in de winter. Het is dan kouder. Er is veel minder voedsel. Insecten bijvoorbeeld, voedsel voor bijvoorbeeld de zwaluw, vliegen er nauwelijks nog rond. Het is voor de trekvogel een enorme reis, maar het is de enige manier om als soort te overleven. In het voorjaar vliegen ze weer terug naar hun broedgebied om hier voor nageslacht te zorgen.

Over Europa liggen twee routes: De westelijke route gaat van Scandinavië, via Nederland, België, Frankrijk en Spanje naar Afrikaanse landen onder de Sahara. De oostelijke route loopt via Duitsland, de Alpen naar Italië of naar de Balkan en vandaar naar Afrika.

De mus, de meeuw, de merel of de fazant, om maar eens een paar soorten te noemen, blijven hier in Nederland. Ze worden standvogels genoemd.

Vogels die hier wegtrekken zijn bijvoorbeeld de zwaluw, de ooievaar, de nachtegaal, de tjiftjaf, de koekoek, de grutto of de wielewaal. Niet alle vogels trekken naar Afrika. Er zijn ook vogels die juist van het koudere Scandinavië naar onze streken trekken. Denk dan aan de wilde zwaan, de rotgans of bijvoorbeeld de koperwiek. Begin oktober kan je duizenden vogels langs de kust zien vliegen. Een jaarlijks fenomeen waar talloze vogelaars enorm van genieten.