Excursie Informatie Wandelen Natuur

Waterdunen

waterdunen
Waterdunen

Slikkenburgseweg
4511 RM Breskens
Nederland

In 2012 is begonnen met de aanleg van dit unieke gebied aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Uniek omdat het verschillende componenten heeft: een versterkte kust, verblijfsrecreatie in een natuurlijk landschap en een binnendijkse zilte natuur met bijbehorende economische initiatieven. Is het gebied dan klaar nu de wandelpaden toegankelijk zijn? Nee, zeker niet. De bouw van de vakantiewoningen moet nog beginnen, de zilte aquacultuur is nog in de ontwikkelingsfase en het natuurgebied zelf heeft ook nog vele jaren nodig om te komen wat voor ogen staat. En dan nog…. De natuur is nooit klaar, goedbeschouwd.

Waarom zou je er dan al gaan wandelen?
Eigenlijk moet je dat gewoon zelf gaan ontdekken. Het gebied lijkt vanaf de zeedijk gezien nog best kaal. Saai misschien ook, je ziet alles in één keer. Het duurt gewoon jaren voordat struweel en bomen enige omvang hebben. Maar als je de wandelpaden verkent dan zie je dat dat saaie beeld een misvatting is. In het gebied zelf zijn heel wat hoogteverschillen door kunstmatig aangelegde duinen. Al wandelend door het gebied verlies je het totale overzicht en ontdek je de schoonheid van ontluikende natuur, van verrassende uitzichtpunten of van bijzondere bruggen. 

De drie vogelkijkhutten staan er al minstens een jaar maar nu kan je er dan zelf naar toe. Neem je verrekijker en je vogelgids mee. Zijn die vogels er dan al? Wat dacht je!! Duizenden vogels hebben dit gebied inmiddels al ontdekt. Zij hoefden nu eenmaal niet te wachten tot er een hek openging of een verbodsbordje werd verwijderd. 

In het gebied zijn drie wandelroutes uitgezet. De Vogelroute (gele route, 5,5 km), de Zeekraalroute (groene route, 4,5 km) en de Golfroute (blauwe route, 9 km). De gele route is verhard en dus ook geschikt voor wandelwagen of scootmobiel. Het gebied is niet toegankelijk voor fietsers! Op drie plekken waar je het gebied kan betreden zijn fietsenstallingen gemaakt. Je auto kan je op twee plekken parkeren. In het gebied zelf is nu nog geen horeca. De groene Zeekraalroute is als eerste geopend. De andere wandelroutes gaan op een later moment open, zodra de werkzaamheden klaar zijn.

Zie ook: www.waterdunen.com

Bezoek OP de koloniehut waterdunen
blauwe reiger waterdunen
De trekvogelhut in Waterdunen
Grauwe kiekendief waterdunen
groenpootruiter waterdunen
grote stern waterdunen
kokmeeuw op nest waterdunen
opstijgende grote stern waterdunen
wulpen waterdunen
waterdunen

Bekijk hier de wandelroute