De beer van Brugge

Je kent het wel, een gekroond wapenschild, links en rechts geflankeerd door een staande leeuw. Zo niet in Brugge! Daar wordt het wapenschild gedragen door een leeuw aan de linkerkant en een…. beer aan de rechterkant. Hoe zit dat?

We nemen je mee terug naar de Middeleeuwen. Karel de Kale was heerser in West-Francië, tegenwoordig Frankrijk en België. We praten over de 9e eeuw. Het verhaal van de beer heeft alles te maken met een van de belangrijkste leiders in het rijk van Karel de Kale: de dappere, krijgshaftige en avontuurlijke Boudewijn.

Boudewijn had zijn vader opgevolgd als woudgraaf in de omgeving Brugge. Hij reisde naar het hof van keizer Karel in Parijs om trouw te zweren, maar werd er ter plekke stapelverliefd op Judith, de dochter van de keizer. Keizer Karel was hier niet blij mee, hij had andere, strategische, plannen met zijn dochter. Boudewijn was echter zwaar verliefd, de liefde was wederzijds en het stel reisde ongeoorloofd terug richting Vlaanderen.

Het reisgezelschap, ook een groot deel van de hofhouding was mee, stuitte vlakbij Brugge op drie grote beren. Paniek alom, veel mannen en vrouwen vluchtten weg. Maar Boudewijn liet zijn dapperheid zien. Het gevecht tussen Boudewijn en de beer is legendarisch en wordt in Brugge op alle mogelijke manieren verteld. In alle versies wint vanzelfsprekend Boudewijn. Met een lans wist hij de beer tegen een boom vast te priemen. De andere beren worden verjaagd. Een triomfantelijke intocht in Brugge, de dode beer mee als trofee, is het vervolg.

De Bruggelingen reageren trots op hun heer. Er wordt een toernooi georganiseerd. Het ‘Gezelschap van de Beer’, een loge van dappere strijders wordt opgericht. Deze club vergaderde eeuwenlang in de Poortersloge. Het gebouw staat er nog altijd. In de noordwestelijke hoek staat sinds 1417 een beeld van de beer. ‘Het Beertje van de Loge’ wordt hij genoemd.

Brugge Beertje van de loge