De Bruine kiekendief Evenement verlopen
Bekijk meer

De bruine kiekendief is een kenmerkende roofvogel van de Zeeuwse polders.

Door achteruitgang van zijn natuurlijke broedgebied, verplaatst de bruine kiekendief dit steeds vaker naar landbouwpercelen met bijvoorbeeld tarwe of gerst. Een prima broedbiotoop, totdat er geoogst wordt. Dan bestaat de kans dat de eieren of jongen onbedoeld worden uitgemaaid. De nesten liggen namelijk goed verscholen in het gewas en kunnen door de landbouwer gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Daarom is het van belang op tijd nesten op te sporen en beschermende maatregelen toe te passen wanneer nodig. Dus zie jij een nest of bruine kiekendieven, dan vragen we je dit te melden bij:  https://bit.ly/3f1xUjr

          

 

 

Tags: