Waterdunen, een nieuw icoon van Land in Zee Evenement verlopen
Bekijk meer

Wie de kust tussen Breskens en Groede bezoekt, kan het niet missen. Direct achter de dijk ontstaat een nieuw natuurgebied van 350 ha: Waterdunen. Een bijzondere plek waar kustversterking, recreatie en natuur samenkomen.

De provincie Zeeland voert het project Waterdunen uit, samen met natuurorganisatie Het Zeeuwse Landschap, recreatieondernemer Molecaten, waterschap Scheldestromen en de gemeente Sluis.

Kustversterking

De dijk bij Waterdunen is een aantal jaar geleden verhoogd. Achter de dijk is een 300 meter breed duin aan gelegd. Hiermee is de kust sterk genoeg om een superstorm te doorstaan. Dit klimaatduin loopt uit in een stelsel van kreken. De eilanden en de geulen van Waterdunen zijn al duidelijk te zien als je langs het gebied rijdt. De grond die werd afgegraven voor geulen, is gebruikt voor de kustversterking.

 

Getijdennatuur

De zeewering heeft nu een sterke dijk, maar wel een met een gat erin. In de dijk is namelijk een zogenaamde getijdenduiker gebouwd. Straks stroomt zeewater vanuit de Westerschelde door deze duiker het gebied in, en weer uit. In 2018 wordt de inlaatkreek gemaakt die de getijdenduiker verbindt met de kreken. Daarna gaan de schuiven open en wordt het water in de geulen van Waterdunen zout. In het gebied zie je dan eb en vloed, net als buiten de dijk maar met een kleiner verschil (gedempt getij). Doordat het water steeds afwisselend hoog en weer laag staat, ontstaan er schorren en slikken. En daar komen veel vogels op af.

 

Vogelparadijs

Wie goed kijkt, ziet dat nu al heel veel vogels zich thuis voelen in Waterdunen. De eilanden zijn een prima plek om te overwinteren voor ganzen, eenden en kieviten. En straks zullen kustvogels zoals meeuwen, sterns en steltlopers een ideale broedplek vinden op de eilanden. 

Waterdunen is ook dé plek waar vogels op hun trektocht van zuid naar noord even uitrusten en voedsel vinden. In april/mei kun je dit heel goed zien vanaf de vogeltelpost op de dijk, niet ver van de vuurtoren. Houd de agenda van de Badkoerier in de gaten voor de datum van de speciale vogeltrekteldag bij Waterdunen.

 

Waterdunen beleven

Er ligt een nieuw fietspad om het hele gebied. Fietsend rond Waterdunen heb je na elke bocht weer een ander schitterend uitzicht. Het gebied is nog niet helemaal klaar maar wandelen kan nu al samen met een gids. Het Zeeuwse Landschap organiseert in de zomermaanden elke week een wandelexcursie. Groepen kunnen een rondleiding met een deskundige gids aanvragen. Op verschillende plekken in Waterdunen komen straks vogelkijkhutten. Vanuit zo’n hut kun je ongezien en van dichtbij allerlei vogels bekijken.

In de duinen gaat Molecaten een camping inrichten zodat je midden in de natuur kunt overnachten. Vanuit de vakantiehuisjes die langs de kreken aan de noordoost kant komen, heb je een geweldig uitzicht over het getijdenlandschap. Molecaten wil in 2019 haar deuren openen voor recreanten.

 

Laatste werkzaamheden

Begin 2018 gaan grote machines weer aan de slag in het gebied. Daarom is de Langeweg sinds 1 november afgesloten voor doorgaand verkeer. Aan de westkant bij de getijdenduiker wordt de inlaatkreek gegraven. Aan de oostkant zal er gewerkt worden aan de zogenaamde oestergeul. Dat is een onderdeel van het Kustlaboratorium: de plek die Het Zeeuwse Landschap gaat inrichten voor zilte teelten en aquacultuur. Als het zeewater eenmaal binnenstroomt en het getij in werking is, gaan hier ondernemers aan de slag. In de toekomst kunnen bezoekers een kijkje nemen in het Kustlaboratorium.De wandelpaden en bruggen worden in de laatste fase aangelegd.