Fietsroute 'In en om Slot Haamstede'

Schouwen - Duiveland
fietsroute

Fietsroute via Fietsnetwerk.nl | 54 kilometer

Slot Haamstede is een afwisselend natuurgebied. Naast het mooie kasteel is er ook een prachtig slotbos en ook de aangrenzende Zeepeduinen zijn niet te versmaden. In het gebied loopt ook een kudde Shetlandpony's die twee keer per jaar bijeengedreven worden voor de verzorging van hun hoeven, maar voor de rest hebben deze rustige dieren vrij spel in het gebied. Door hun hoeven zorgen ze ervoor dat stukken zand niet begroeid worden, waardoor zandkevers en zandbijen hier goed kunnen leven, en helm en zeegras de kans krijgt om te groeien. De zuidkust van Schouwen biedt opnieuw ruimte aan de natuur zoals die vroeger was. Onder andere de tureluur is hier altijd te vinden, evenals de zilverplevier, wulp, rosse grutto, bonte strandloper en kanoet. Stap dus gerust eens af om te genieten van de vogelrijkdom!