Grevelingendam

Schouwen - Duiveland
Grevelingendam

Net als de Zeelandbrug werd ook de Grevelingendam in 1965 opgeleverd. Het is het vierde deel van de Deltawerken. De bouw ervan duurde wel zeven jaar. Dat ging voor een deel op een bijzondere manier: door middel van een kabelbaan liet men vanaf een hoogte stenen in het water vallen op de plaats waar de dam moest komen. Ook werden er drijvende caissons heen gevaren die vervolgens volliepen met water en verzonken. Daarna werden ze gevuld met zand. De Grevelingendam verbindt Schouwen-Duiveland met Goeree-Overflakkee.