Disclaimer

badkoerier banner

Disclaimer

Pieters Media streeft ernaar om op deze website correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Pieters Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie. Aan de verstrekte informatie, aanbevelingen, wijzigingen, afwijkingen e.d. in de ruimste zin van het woord kunnen géén rechten worden ontleend.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke in de website leiden meestal naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Pieters Media heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en de inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Auteursrechten en fotografie

Als een afbeelding op deze website niet in opdracht van of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals omschreven in de Auteurswet 1912, zie (http://nl.wikipedia.org/wiki/Portretrecht)

Afgebeelde personen kunnen derhalve géén compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij /zij te zien is / zijn.

Copyright

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is toegestaan, mits er gebruik wordt gemaakt van bronvermelding en gelinkt wordt naar www.badkoerier.nl