18 april 2024

Amfibieën excursie

Zeeuws - Vlaanderen
amfibieën excursie

Op donderdag 18 april organiseert Stichting Landschapsbeheer Zeeland een gratis avondexcursie in Zeeuws-Vlaanderen, waarbij ze op zoek gaan naar de koudbloedigen onder ons. Veel amfibieën gaan 's nachts op pad: op zoek naar voedsel. Daarom is deze excursie gepland in de avond: van 19.00 – 20.30 uur. Iedereen is welkom om mee te gaan. Laarzen zijn daarbij aan te bevelen en een sterke zaklamp is welkom!

Het zijn soorten die in een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap van weilanden, heggen en drinkputten goed gedijen. Tijdens de excursie bezoeken we een erf waar het leefgebied voor amfibieën compleet is: zowel voorplantingswateren als het landbiotoop zijn vertegenwoordigd. We staan stil bij alle aspecten die voor amfibieën van belang zijn om te kunnen leven. Hopelijk laten verschillende soorten zich horen en zien!

Uit inventarisatie blijkt dat de kamsalamander verspreid door Zeeuws-Vlaanderen voorkomt, maar in kleine aantallen. Omdat kamsalamanders maar beperkt mobiel zijn en zich niet zo snel en ver verspreiden, bestaat de kans dat de kamsalamander op termijn in Zeeuws-Vlaanderen geleidelijk uitsterft. Op het erf dat bezocht wordt tijdens de excursie komt kamsalamander voor; hij plant zich er zelfs voort! We gaan op zoek naar dit bijzondere dier. Wie weet treffen we wel planten met eieren aan!

Iedereen is welkom, mits aangemeld. Dit kan bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland via e-mail: info@landschapsbeheerzeeland.nl of per telefoon: 0113-23 09 36. Na aanmelding wordt de plaats van samenkomst doorgegeven.

Deze excursie is gratis, echter een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Men kan dit overmaken aan Stichting Landschapsbeheer Zeeland via www.landschapsbeheerzeeland.nl

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is een professionele organisatie die zich sinds 1982 richt op het beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap op terreinen van derden. Hiervoor werkt SLZ met veel vrijwilligers en bewonersparticipanten. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft een CBF Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). www.landschapsbeheerzeeland.nl